O mnie

Kilka słów o mnie

Witam serdecznie.
Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Moją drogę zawodową rozpoczęłam od studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W tym czasie zdobywałam doświadczenie odbywając staże m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego, w domu samopomocy Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

Po studiach ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Praktyczne umiejętności zdobywałam podczas stażu w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz uczestnicząc w kursie doskonalącym „Psychoterapia Praktyczna” organizowanym przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Ukończyłam również szkolenia upoważniające mnie do pracy metodą EMDR(z angielskiego – Eye Movement Desensitization and Reprocesing).

Ponadto jestem absolwentką szkoły terapii grupowej w nurcie Gestalt, Uczestniczyłam w 3 cyklach szkoleniowych w zakresie ustawień systemowych oraz dwóch cyklach wprowadzających do terapii tańcem i ruchem.

Przez kilka lat pracowałam w placówkach oświatowych, zajmując się pomocą psychologiczną, terapią dzieci i młodzieży oraz wspieraniem rodziców w procesie wychowawczym.

Nieustannie sprawdzam i podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stała superwizją i jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Jeśli wizyta w gabinecie nie jest możliwa

Zapraszam także ON-LINE

Jak pracuję

Od 2011 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, gdzie z powodzeniem integruję różne metody i nurty terapeutyczne. Bliskie jest mi podejście holistyczne, integrujące umysł, emocje, ciało i duszę.

Towarzyszę klientom w odkrywaniu tego co nieświadome, a co ma ogromny wpływ na jakość ich życia. Zawsze zwracam uwagę na kontekst rodzinny, często pracuję metodą genogramu (psychologiczne drzewo genealogiczne) w celu ujawnienia nieświadomych przekazów rodzinnych, które mają wpływ na życie i wybory jednostki. Wykorzystuje terapię IFS (Internal Family System) oraz stosuję metodę Ustawień Systemowych.

Ważnym fundamentem mojej praktyki jest terapia EMDR, skuteczne podejście terapeutyczne rekomendowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w pracy z traumą, PTSD oraz innymi problemami emocjonalnymi takimi jak depresja, czy zaburzenia lękowe.

Czerpię również z bioenergetyki A. Lowena, Terapii Tańcem i Ruchem oraz praktyki Movement Medicine. Pomagam znaleźć ugruntowanie w ciele oraz powiązać objawy płynące z ciała z przeżywanymi emocjami i konfliktami.

Zawsze kieruję się dobrem osób zgłaszających się po pomoc i staram się tak dostosować sposób pracy, aby jak najlepiej służył celom terapeutycznym.

Przewiń na górę