Oferta

Na czym polega praca z terapeutą

Psychoterapia indywidualna

Systematyczne spotkania z terapeutą, oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Współpraca w celu uzyskania jak najlepszego zrozumienia istoty swoich problemów, oraz odkrycia zasobów do radzenia sobie z trudnościami. Rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym.

Sesje odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Konsultacje oraz sesje terapii indywidualnej mogą odbywać się on-line za pomocą komunikatora Skype. Jest to forma pomocy skierowana do tych osób, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć osobiście do gabinetu specjalisty.

Terapia EMDR

Terapia indywidualna w oparciu o EMDR (odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych). Jest to skuteczna interaktywne podejście psychoterapeutyczne stosowane w celu obniżenia poziomu stresu psychologicznego oraz w leczeniu skutków przeżytej traumy, takich jak PTSD. EMDR jest również z powodzeniem stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Częstość spotkań ustalana jest indywidualnie, w zależności od złożoności problemu i potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc.
 
Sesje zazwyczaj trwają standardowo 50 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przedłużone.

Psychoterapia
on-line

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do gabinetu, istnieje możliwość skorzystania z konsultacji i sesji terapeutycznych on-line.
Ta forma pomocy jest równie skuteczna, co tradycyjne spotkania twarzą w twarz.

Zapraszam do skorzystania z sesji przez internet osoby, które:

  • mają problemy z poruszaniem się
  • mieszkają poza Warszawą
  • często podróżują służbowo lub prywatnie

Warunkiem koniecznym jest posiadanie dobrego łącza internetowego oraz zapewnienie sobie przestrzeni do swobodnej rozmowy.

Preferowany komunikator to Skype.

Terapia par

Wspólne spotkania partnerów z terapeutą mogą pomóc opanować emocje związane z konfliktem, dając przestrzeń na zrozumienie jego przyczyn i przywrócenie efektywnej komunikacji w związku. Terapia może być drogą do przezwyciężenia kryzysu oraz lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz partnera. Sesje odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają 90 minut.

“Każda para składa się z trzech następujących elementów: ty, ja i my…
Zauważyłam, że miłość ma szansę rozwijać się w pełni tylko w takich związkach,
w których jest dosyć przestrzeni dla każdego z tych trzech elementów,
a żaden z nich nie dominuje nad pozostałymi”

Virginia Satir

Indywidualne sesje ustawień systemowych

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg Berta Hellingera i jest to sposób pracy równie skuteczny jak udział w warsztatach.
Ustawienia indywidualne są skierowane do osób, które mają opory przed pracą grupową, preferują kontakt jeden na jeden, cenią sobie dyskrecję.

Podczas prywatnej sesji możliwa jest praca nad dowolnym tematem wskazanym przez klienta. Może on dotyczyć relacji rodzinnych i partnerskich, spraw zawodowych, finansów, uzależnień, traum i chorób i innych.

Indywidualne Ustawienia Systemowe prowadzę najczęściej przy pomocy figurek. Podczas sesji korzystam również z prowadzonej medytacji, pracy na obrazach wewnętrznych, kartek i innych rekwizytów.
Ustawienie można potraktować jako jednorazową konsultację, ale może być też punktem wyjścia dłuższej pracy terapeutycznej.

Kręgi kobiet

Regularne spotkania w kręgu dla kobiet, dające bezpieczną przestrzeń rozwoju, wzrostu i głębokiej przemiany. Krąg zwoływany jest w wybrane piątki o 18:30 i trwa 3 godziny. Daty kolejnych spotkań ustalane są z uczestniczkami kręgu.

Tak o Kręgach pisze Tanna Jakubowicz Mount:

„Kręgi kobiet są po to, żeby stworzyć kobietom bezpieczną przestrzeń, w której mogą wyrazić wszystko, co im leży na sercu. Otrzymać uwagę, empatię, współczucie, zrozumienie, odzwierciedlenie, uzdrowienie, wzmocnienie, wsparcie i inspirację do działania. Naczelną zasadą kręgu jest prawda. Ego zostaje wyautowane, bo tu celem nie jest, żeby komuś zaimponować czy wywrzeć wrażenie. W kręgu chodzi o to, żeby naprawdę dzielić się sobą.”

Przewiń do góry